SIGURNA KUPNJA

OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.extra-xxl.com je Extra XXL-obrt za trgovinu, Vl. Lipski Sanja. Korištenjem usluge Web Shopa Extra XXL-a i svih pridruženih stranica na domeni www.extra-xxl.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web Shopa Extra XXL, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web Shopa Extra XXL, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa Extra XXL-a je Extra XXL-obrt za trgovinu, Vl. Lipski Sanja, Slavenskoga 1, 10000 Zagreb, OIB: 05306298258
Korisnike stranica upućuje se da prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Extra XXL-obrt za trgovinu  pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Extra XXL-obrt za trgovinu  pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa Extra XXL u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.Isto tako, Extra XXL-obrt za trgovinu  pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa Extra XXL u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
Korištenje usluga Web Shopa Extra XXL odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa Extra XXL od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Extra XXL-obrt za trgovinu ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni extra-xxl.com u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.
Web Shop Extra XXL (odnosno Extra XXL-obrt za trgovinu, Vl. Lipski Sanja ) se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.extra-xxl.com. Web Shop Extra XXL zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.
*** Slike proizvoda na Web Shopu Extra XXL su odgovarajuće navedenom proizvodu ali se boja može razlikovati u nijansi ovisno kako je podešen monitor na kojem kupac pregledava slike , te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Web Extra XXL će nastojati na web stranicama www.extra-xxl.com objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

ONLINE KUPOVINA PUTEM “WEB SHOPA EXTRA-XXL.com”

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Extra XXL-obrta za trgovinu, Vl. Lipski Sanja,  za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Extra XXL-obrta za trgovinu, Vl. Lipski Sanja a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Registracijom u Web Shopu Extra XXl i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Web Shop Extra XXL u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.
Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa Extra XXL uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:  internet narudžbe u Web Shopu Extra XXL, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.extra-xxl.com, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u istoimenoj rubrici.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.extra-xxl.com uključuju PDV.
Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Extra XXL-a, obrta za trgovinu na jedan od sljedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Web Shopa Extra XXL,
– odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem telefonom na 01/5586-003.
U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Extra XXL-obrt za trgovinu.zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Extra XXL-a, obrta za trgovinu zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.
Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen e mail koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ovi Uvjet,  te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Extra XXL-obrt za trgovinu, Vl. Lipski Sanja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Extra XXL-obrt za trgovinu, Vl. Lipski Sanja, Slavenskoga 1, 10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na: extraxxl.shop@gmail.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Web Shopa Extra XXL u rubrici „Sklapanje i raskid ugovora o prodaji“.  Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Extra xxl-obrt za trgovinu bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Extra XXL shop-obrt za trgovinu, odnosno Web Shop Extra XXL  zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca  Extra XXL –obrt za trgovinu može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena neoštećena, nenošena i sa original deklaracijom koja je bila na odjevnom predmetu.
Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Extra XXL-obrt za trgovinu, Slavenskoga 1, 10000 Zagreb  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Extra XXL-u obrtu za trgovinu, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.
Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Extra XXL-u, obrtu za trgovinu  iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Extra XXL-obrt za trgovinu o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

UVJETI PROCESA KUPOVINE
Osnovne karakteristike proizvoda (sirovinski sastav, dostupne veličine, te boje), cijene, posebne akcije i pogodnosti odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključenja narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda vidljive su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe.
Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.extra-xxl.com  obuhvaćaju PDV.
Extra XXL-obrt za trgovinu  tretira odabrane proizvode u košarici registriranog korisnika kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, Extra XXL će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika  na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.
Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati Extra XXL na e- mail adresu extraxxl.shop@gmail.com ili na telefonski broj 01/5586-003 kako bi provjerili je li narudžba zaprimljena.
U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.extra-xxl.com i njenim podstranicama, odnosno: ime, naziv, OIB  i sjedište Trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije i proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, informacije o troškovima dostave proizvoda; kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda.
Web Shop Extra XXL (Extra XXL-obrt za trgovinu ) je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČIN PLAĆANJA

a) Plaćanje prilikom preuzimanja/pouzećem – proizvod za koje je zaključena narudžba može se plaćati prilikom preuzimanja dostavnoj službi Paket24

Za povrat novca po poštanskoj uputnici PRIMATELJ plaća Paket24 proviziju:
– 4,8% od otkupnog iznosa  

Više informacija o provizijama za povrat novca možete dobiti na broj 072-202-202- Kontaktni centar Paket24

b) Plaćanje općom uplatnicom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Web Shop EXTRA XXL  prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku od 2 dana. Nakon primitka dokaza o uplati izvršit će se dostava narudžbe na kućnu adresu UPLATITELJA.

Prilikom odabira plaćanja općom uplatnicom Kupac dobiva na e-mail adresu (navedenu u narudžbi) sve podatke koji su potrebni kako bi izvršio plaćanje.

Novčani primitak Kupca podrazumijeva primljenu uplatu na žiro račun EXTRA XXL – obrt za trgovinu. Novčani primitak na računu poduzeća EXTRA XXL – obrt za trgovinu vidljiv je sljedeći radni dan, odnosno u roku 24 sata od trenutka plaćanja. Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak.

c) Plaćanje internet bankarstvom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Web Shop EXTRA XXL prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

d) Kartično plaćanje -TRENUTNO NEDOSTUPNO!

–  kreditne i debitne kartice

  – plaćanje na 2-24 rata putem MasterCard standard, MasterCard goldMasterCard go!, MasterCard platinum, Visa Business i Visa Avenue Mall karticama Zagrebačke banke

  *Minimalni iznos za obročno plaćanje je 100,00 kn, a maximalni 60.000,00 kn  

 – jednokratno plaćanje putem Diners, Discover, DinaCard, Maestro, Mastercard i Visa karticama te plaćanje na 2-6 rata Diners i Maestro karticama Erste card cluba

–  jednokratno plaćanje putem MasterCard, VISA i Maestro kartica, te plaćanje na 2-6 rata putem VISA Inspire i Maestro kartica PBZ-a.    

Diners kreditnom karticom , MasterCard i karticama Zagrebačke bankeVisa i Maestro.

JednokratnoMasterCard, VISA i Maestro karticama te na 2-6 rata putem VISA Inspire i Maestro kartica PBZ-a. Također na web shop-u imate mogućnost plaćanja na 2-24 rata putem MasterCard standard, MasterCard gold, MasterCard go!, MasterCard platinum, Visa Business i Visa Avenue Mall karticama Zagrebačke banke.

*Minimalni iznos za obročno plaćanje je 100,00 kn.

Karticama Erste card cluba imate mogućnost jednokratnog plaćanja putem Diners, Discover, DinaCard, Maestro, Mastercard i Visa karticama te plaćanje na 2-6 rata Diners i Maestro.

e) Za narudžbe izvan RH – samo kartično plaćanje-TRENUTNO NEDOSTUPNO!
Narudžbe šaljemo u: Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru, Italiju, Austriju, Švicarsku, Njemačku, Francusku, Belgiju, Mađarsku,  Poljsku, Češku i Slovačku.

VISOKI STUPANJ ZAŠTITE I TRGOVACA I KUPACA

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce

 • WSpay™ sustav koristi najviše standarde zaštite i privatnosti podataka.
 • Svi trgovci koji koriste WSpay™ su uključeni u 3D secure zaštitu, čime se jamči korisnicima shopa da je kupnja sigurna.
 • Brojevi kreditnih kartica kupaca se ne čuvaju na sustavu a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka

Certifikacija po PCI DSS standardima

WSpay™ sustav radi kontinuirano na povećanju sigurnosti i potvrđivanju toga, što potvrđuje certifikat o usklađenosti s PCI DSS standardima.
PCI Data Security Standard (PCI DSS) je norma koja definira sigurnosne mjere za obradu, spremanje i prenošenja (komunikaciju) kartičnih podataka.

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

 1. Trošak dostave u RH iznosi fixno 6,64  € za sve narudžbe do 100  €.
 2. Za iznos narudžbe iznad 100  € trošak dostave u cijelosti snosi Extra XXL-obrt za trgovinu – vrijedi samo za dostave u Republici Hrvatskoj.
 3. Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 4 radna dana od dana zaključenja narudžbe.
 4. Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 8 radnih dana.
 5. U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca ćemo o tome odmah obavijestiti.
 6. Za narudžbe koje šaljemo u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Švicarsku  trošak dostave iznosi fixno 18,58  €.
  Rok isporuke izvan RH ovisi o planu dostavne službe. 
 7. Za narudžbe koje šaljemo u Sloveniju, Italiju, Austriju, Njemačku, Francusku, Belgiju, Mađarsku, Poljsku, Češku i Slovačku trošak dostave iznosi fixno 13,27  €.
  Rok isporuke izvan RH ovisi o planu dostavne službe. 


ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Ukoliko kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugu veličinu ili drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem Extra XXL  na tel. 01/5586-003.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Extra XXL-obrt za trgovinu, Slavenskoga 1,10000 Zagreb, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Ukoliko Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na e mail adresu: extraxxl.shop@gmail.com, sjedište: Extra XXL, Slavenskoga 1, 10000 Zagreb, ili usmeno na broj telefona 01/5586-003.
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, odnosno trganjem materijala, gumbi, konca, patent zatvarača ili drugih sastavnih dijelova proizvoda, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.
Također, naglašava se da prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.
Proizvod koji se reklamira mora sadržavati originalnu ušivenu etiketu proizvođača robe. Troškove povrata proizvoda snosi kupac.

Ukoliko kupac želi povrat novca isti će biti umanjen za troškove poštarine ukoliko je poštarinu platio prodavatelj.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8 st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09 i 89/09. isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Extra xxl,  Slavenskoga 1, 10 000 Zagreb ili na e-mail extraxxl.shop@gmail.com. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, te adresu ili e-mail za dostavu odgovora.

ONLINE RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Sukladno uredbi Europske unije, Extra xxl web trgovina sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati online.

Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 09. siječnja 2016.

Sukladno Članku 14. stavku 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine.

Nastavno na gore navedene odredbe, u nastavku je elektronska poveznica (link): Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

Za detaljnije informacije budite nam se slobodni obratiti putem e-maila na adresu extraxxl.shop@gmail.com

 

ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

Web Shop Extra XXL se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Shopa Extra XXL, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web Shop Extra XXL može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako te podatke korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu Extra XXL. Web Shop Extra XXL (Extra XXL-obrt za trgovinu, Vl. Lipski Sanja) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Web Shopa Extra XXL-a (Extra XXL-obrta za trgovinu).  Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Extra XXL – obrt za trgovinu na e-mail adresu: extraxxl.shop@gmail.com.
Extra XXL – obrt za trgovinu, Vl. Lipski Sanja će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web Shopa Extra XXL. Web Shop Extra XXL prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa Extra XXL bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika

 

PRAVNI  PODACI:

Naziv: EXTRA XXL-obrt za trgovinu

Vlasnik: Sanja Lipski

Sjedište: Slavenskoga 1, 10000 Zagreb

OIB: 05306298258

MBO: 97476528

IBAN:

HR4624020061140323246 Erste banka